Patronholder

Engbo patronholder passer til ulik patronemballasje og gjør det også enkelt å plukke enkeltpatroner ved enkeltskuddskyting.